Shivji Names for Baby-Boys

Please Click On Names For Information

A
Aashutosh, Aja, Akshayaguna, Anagha, Anantadrishti, Augadh, Avyayaprabhu

B
Bhairav, Bhalanetra, Bhooteshwar, Bhudev, Bholenath, Bhootapal

C
Chandraprakash, Chandrapal

D
Dayalu, Dhanadeep, Dhyanadeep, Dhyutidhara, Digambar, Durjaya, Durjaneeya

F
Fanibhushan

H
Har

J
Jagadish, Jaradhishaman, Jatin

K
Kailash, Kailashadhipati, Kailashnath, Kamalakshan, KanthaKapalin, Kailashadhipati, Khatvangin

L
Lalataksha, Lingadhyaksha, Lingaraja, Lokankara, Lokapal

M
Mahabuddhi, Mahadev, Mahakal, Mahamaya, Mahamrityunjay, Mahashaktimay, Mahanidhi, Mahayogi, Mahesh, Maheshwar

N
Nataraj, Nilakanth, Nityasundar, Nrityapriya

P
Palanhar, Parameshwar, Paramjyoti, Pashupati, Pinakin, Pranav, Priyabhakta, Priyadarshan, Pushkar, Pushpalochan

R
Ravilocha, Rudra, Rudraksha

S
Sadashiv, Sanatan, Sarvacharya, Sarvashiv, Sarvacharya, Sarvatapan, Sarveshwar, Sarvayoni, Shambhu, Shankara, Shiva, Shoolin, Shreekantha, Shrutiprakash, Shuddhavigraha, Skandaguru, Someshwar, Sukhad, Suprit, Suragan, Sureshwar, Swayambhu

T
Tejaswani, Trilochana, Trilokpati, Tripurari, Trishoolin

T
Umapati

V
Vachaspati, Vajrahasta, Varada, Veerabhadra, Vedakarta, Vishalaksh, Vishveshwara, Vrishavahan

Y
Yadunath, Yadavendra, Yaduraj, Yogi, Yaduvir, Yoginampati, Yajnarup