Shankar Arti

Please Click On Names For Information

Ganapati Arti Transliteration

Lavathavati Vikrala Brahmandi Mala
Vishe Kantha Kala Trinetri Jwala
Lavanya Sundara Mastaki Bala
Tethuniya Jala Nirmala Vahe Jhulajhula
Jai Deva Jai Deva Jai Shri Shankara
Aarti Ovalu Tuja Karpuragaura
Jai Dev Jai Dev

Karpuragaura Bhola Nayani Vishala
Ardhangi Parvati Sumananchya Mala
Vibhutiche Udhalana Shitikantha Nila
Aisa Shankar Shobhe Umavelhala
Jai Deva Jai Deva Jai Shri Shankara Aarti Ovalu Tuja Karpuragaura
Jai Dev Jai Dev

Devi Daityi Sagaramanthana Pai Kele
Tyamaji Avachita Halahala Je Uthile
Te Tva Asurapane Prashana Kele
Nilakantha Nama Prasiddha Jhale
Jai Deva Jai Deva Jai Shri Shankara Aarti Ovalu Tuja Karpuragaura
Jai Dev Jai Dev

Vyaghrambara Phanivardhara Sundara Madanari
Panchanana Manamohana Munijana Sukhakari
Shatakotiche Beej Vache Uchchari
Raghukulatilaka Ramadasa Antari
Jai Deva Jai Deva Jai Shri Shankara Aarti Ovalu Tuja Karpuragaura
Jai Dev Jai Dev