Durga Devi Arti


Please Click On Names For Information

Durga Devi Arti Transliteration

Durge durghat bhari tujvin sansari ll
Anathnathe ambe karuna vistari ll
Vari vari janam marante vari ll
Hari padalo ata sankat nivari ll
Jaya devi jaya devi mahisha surmathini ll
Survar ishwar varde tarak sanjivani, Jaya devi jaya devi ll 1 ll

Tujaveen bhuvani pahata tuj aise nahi ll
Chari shramale parantu n bolve kahi ll
Sahi vivad karita padile pravahi ll
Te tu bhaktalagi pavasi lavlahi ll
Jaya devi jaya devi mahisha surmathini ll
Survar ishwar varde tarak sanjivani, Jaya devi jaya devi ll 2ll

Prasanna vadane prasanna hosi nijdasa ll
Kleshapasuni sodivi todi bhavpasha ll
Ambe tujvachun kon purvil asha ll
Narhari tallin jhala padpankajlesha ll
Jaya devi jaya devi mahisha surmathini ll
Survar ishwar varde tarak sanjivani, Jaya devi jaya devi ll 3 ll