Vithoba, Vitthal Arti

Please Click On Names For Information

Vitthal Rakhumai Arti

Vithoba, Vitthal Arti Transliteration

Shri Vithobachi Aarti
Yuge Aththavis Vitevari Ubha l
Vamangi Rakhumai Dise Divya Shobha l
Pundalikache Bheti Parabrahma Ale Ga l
Charani Vahe Bhima Uddhari Jaga ll
Jai Deva Jai Deva Jai Pandurangal
Rakhumai Vallabha Raichya Vallabha Pave Jivalaga

Tulsimala Gala Kar Thevuni Kati l
Kanse Pitambara Kasturi Lallati l
Deva Suravara Nitya Yeti Bheti l
Garuda Hanumanta Pudhe Ubhe Rahti ll
Jai Deva Jai Deva Jai Panduranga l
Rakhumai Vallabha Raichya Vallabha Pave Jivalaga ll

Dhanya Venunada Anukshetrapala l
Suvarnachi Kamale Vanamala Galam l
Rahi Rakhumabai Raniya Sakala l
Ovaliti Raja Vithoba Sanvala ll
Jai Deva Jai Deva Jai Panduranga l
Rakhumai Vallabha Raichya Vallabha Pave Jivalaga ll

Ovalu Aratya Kurvandya Yeti l
Chandrabhagemaji Soduniya Deti l
Dindya Pataka Vaishanava Nachati l
Pandharicha Mahima Varnava Kiti ll
Jai Deva Jai Deva Jai Panduranga l
Rakhumai Vallabha Raichya Vallabha Pave Jivalaga ll

Ashadhi Kartiki Bhaktajana Yeti l
Chandrabhagemaji Snane Je Kariti l
Darshana Helamatre Tayan Hoya Mukti l
Keshavasi Namadeva Bhave Ovaliti ll
Jai Deva Jai Deva Jai Panduranga l Rakhumai Vallabha Raichya Vallabha Pave Jivalaga ll

Vithoba, Vitthal Arti

Vitthal Arti Transliteration

Yei ho vitthale maze maooliye l
Niddhalavari kar theooni vat mi pahi l

Aliya geliya hati dadhi nirop l
Pandharpuri ahe maza maybap l
Yei ho vitthale maze maooliye ll 1 ll

Pivala pitambar kaisa gagani jhalakala l
Garudavar baisun maza kaivari ala l
Yei ho vitthale maze maooliye ll 1 ll

Vithibache rajya amha nitya deepwali l
Vishnudas nama jive bhave ovalee l
Yei ho vitthale maze maooliye ll 1 ll

Aso naso bhav amha tujhiya thaya l
Krupadrashti pahe maza pandhariraya l
Yei ho vitthale maze maooliye ll 4 ll