Siddhivinayak Arti

Please Click On Names For Information

Siddhivinayak Arti Transliteration

Sachhiddhan Chintamani jai jai aumkara l
Vishnu mAheshwar janaka jai Vishvadhara l
Vidya vidya ramana sachhit sukha sara l
Swanandesha bhagavan de charani thara... ll1ll

Jai dev jai dev jai Mangalmurti l
Tava darshanmatre ho bhaktepsitapurti lL
Aadya brahmadhisha yogihridarama l
Karuna paravara he mangaldhama l
Matsara mukh danujare pariparat kama l
Swamin vighnadhisha de nijasukh amha... ll2ll

Shri. manmudalshukamukha datadik yogi l
Narayan girijadhav ravimukh swarbhogi l
Taise santat rat padakamasi bhogi l
Bhavvaidya sharanam kushadhari bhavayogi... ll3ll