Dattatraya Arti

Please Click On Names For Information

Dattatraya Arti Transliteration

Trigunatmak traimurti dutt ha jana l
Triguni avatar trailokyarana l
Neti neti shabda na ye anumana l
Survar munijan yogi Samadhi na ye dhyana
Jai dev jai dev jai shrigurudutta l
Arti ovalinta harali bhavachinta l
Jai dev jai dev ll 1 ll

Sabahya abyantari tu ekdutt l
Abhagyasi kaichi kalel hi bhat l
Parahi paratali yethe kaicha het l
Janmamaranacha Purlase anta II Jai dev jai dev ll 2 ll

Dutt yeoniya ubha thakla l
Sashtange namuni pranipat kela l
Prasanna houni ashirwad didhala l
Janmamaranacha fera chukvila Jai dev jai dev ll 3 ll

Dutt dutt aise lagle dhyan l
Harpale man jhale unman l
Mi tu panachi jhali bolvan l
Eka janardani shri dutt dhyan l
Jai dev jai dev jai ll 4 ll